Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem wspierającym rozwój, jest kluczem do osiągania celów osobistych i zawodowych oraz do odkrywania drzemiącego w każdym człowieku potencjału. Jako narzędzie wpływu pozwala na zdynamizowanie zadań i szybsze osiągniecie celów. Coaching nie jest terapią, nie leczy, tylko rozwija. Nie skupia się na tym co było, tylko idzie do przodu.

Coaching jest rodzajem usługi i mimo swojego specjalistycznego charakteru, również wymaga reklamy i opracowania systemu jego sprzedaży. Przeglądając ofertę rynku coachingowego natrafić można na straganowe reklamy sesji telefonicznych i mailowych. „Fajnością” określa się możliwość przeniesienia coachingu na ekran telefonu komórkowego i smsyzacji tej usługi. Problem w tym, że fajny jest słowem wydmuszką, bez żadnej merytorycznej treści. Podobnie jak świadczone w tej formie sesje coachingowe.

Spotkania coachingowe w Monitorowaniu Rozwoju GAM są przydatne, inspirujące, dzięki nim dostaniesz lepszą pracę, schudniesz 5 kilogramów, pozbędziesz się destrukcyjnych nawyków, wpłyniesz na jakość swoich relacji. Określisz, opracujesz i zrealizujesz swoje cele. Od Ciebie, dla Ciebie. Konkretnie.

Dlaczego coaching w MR GAM?

  • Pozwala zdynamizować swój rozwój osobisty i zawodowy.
  • Poszerza perspektywę i buduje świadomość.
  • Pozwala dotrzeć do osobistych motywacji i przekonań.
  • Daje alternatywę względem standardowych sposobów myślenia, zmusza do opuszczenia strefy komfortu.
  • Mobilizuje ludzi do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.
  • Daje możliwość jasnej oceny sytuacji, gdy trzeba podjąć ważne decyzje.

Jak to wygląda?

Pierwsze spotkanie pozwala na poznanie się, określenie celów oraz ustalenie szczegółów ewentualnej współpracy. Jest to sesja wstępna. Na tej sesji rozpoczyna się już także pracę nad celem klienta.

Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się. W ramach usług Monitorowania Rozwoju GAM możliwe są sesje prowadzone bezpośrednio lub przez dostępne komunikatory z wizją i fonią – najczęściej Skype. Nie prowadziliśmy, nie prowadzimy i nie będziemy prowadzić sesji coachingowych lub job-coachingowych przez telefon lub maila.

Sesja wstępna → 3-6 sesji coachingu (spotkania co około 14 dni) → Sesja podsumowująca

Kilka miesięcy po sesji podsumowującej klienci mogą również liczyć na sesję ewaluacyjną, czyli spotkanie na którym sprawdzamy, jakie zmiany zaszły w kliencie oraz określamy postępy w realizacji celów zaplanowanych na sesji końcowej.