Mentoring

Czym jest mentoring?

Zaproponowany program mentorski to cykliczne spotkania w formule 1 na 1, raz w tygodniu. Mentor to przewodnik, doradca i konsultant, wspierający podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno szkolnych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz buduje relację z uczniem opartą na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Celem mentoringu jest rozwinięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do czekających wyzwań. Mentor pomaga uczniowi w myśleniu nad swoim działaniami i stawianymi celami oraz wzmacnia ucznia w podążaniu wybraną przez niego drogą do samostanowienia i samorealizacji.

Kim jest mentor?

Posiłkując się nomenklaturą szkół publicznych mentor to wychowawca, z zastrzeżeniem indywidualizacji działania oraz możliwie jak największej personalizacji wspólnej nauki i spotkań. Znając lepiej swoich podopiecznych mentor bazuje na zasobach ucznia i może efektywniej pracować nad jego obszarami do rozwoju.

Jakie są korzyści z mentoringu?

Kompleksowy rozwój w wielu sferach

Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej, samoświadomości i umiejętności miękkich

Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej, samoświadomości i umiejętności miękkich

Uzyskanie pośrednika działającego w sferze uczeń-nauczyciel-rodzic, który będzie dbał o harmonijny rozwój podopiecznego w szkole i poza nią

Uzyskanie pośrednika działającego w sferze uczeń-nauczyciel-rodzic, który będzie dbał o harmonijny rozwój podopiecznego w szkole i poza nią